HİLYE-İ ŞERİF NEDİR?                                                                           'Arapça’da ‘zinet, süs, yaratılış, sıfat, şekil’ manalarına gelir. Peygamberimizin sıfatlarını anlatan manzum veya nesir halindeki yazılara, kitaplara ve tablolara Hilye-i Saadet veya Hilye-i Şerif denilir. '

Hilye-i Şerif'in Türkçe Anlamı                                                                                              'çoğu örnekte Hazreti Ali'nin rivayetine göre yazılan hilye metninin Türkçe anlamı şöyle: "Hazreti Ali (Allah ondan râzı olsun), Hazreti Peygamber'i (Allah'ın salât ve selamı onun üzerine olsun) vasfettiği zaman şöyle buyurdu: Hazreti Peygamber'in boyu ne çok kısa ne de çok uzundu, orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa, ne de düz uzun saçlıydı; saçı kıvırcıkla düz arasındaydı. Değirmi (yuvarlak) yüzlü, duru beyaz tenli, iri siyah gözlü ve uzun kirpikliydi. İri kemikli ve geniş omuzluydu. Göğsü ortadan karnına kadar kılsızdı. İki avucu ve tabanları dolgundu, yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla giderdi. Sağına ve soluna baktığında bütün vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında "Nübüvvet Mührü" vardı. Bu, O'nun son peygamber oluşunun nişânesiydi. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler, heybeti karşısında sarsılırlar; fakat üstün özelliklerini bilerek sohbetinde bulunanlar, O'nu her şeyden çok severlerdi. O'nun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse: 'Ben O'ndan önce ve O'ndan sonra, Resûlullah gibi birini görmedim...' diye O'nu övmede yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salât ve selâmı onun üzerine olsun."